LIKRA

Likra e производител на сточна храна и премикси за сточна храна во Линц, Австрија. Со своето производство покрива близу 30% од потребите во матичната земја и извезува во десетина земји во Европа. Тимот на стручни лица во Likra имаат поставено високи критериуми за квалитет кои внимателно вршат избор на избалансирани состојки за да се добијат очекуваните резултати и производите да бидат со врвен квалитет. Во производната линија на оваа компанија се наоѓаат готови смеси, суперсмеси и витаминско-минерални додатоци.
Исклучиво користиме:

 • 26% високо сварливи протеини со потекло од соја и млеко
 • Ензими за регулирање на сварливост
 • Арома која има поволна важност за конзумирање на храна
 • Витамини, минерали, активни материи и ништо повеќе
 • Поздрави прасиња, подобра искористеност на храна

Препорака за примена :

Компонента Смеса % Смеса% Смеса%
LIKRAF10 10 10 10
Соино ќуспе 20 20 18
Пченка 40 40 50
Јачмен/Пченица 30 25 22
Соин гриз 5 5 5
Обезбедува:

 • Најголема искористеност на храна, помала потрошувачка на храна
 • Поголем прираст, изедначени легла
 • Енергија во лесно сварлив оброк
 • Високо вредни белковинни, декстоза, лактоза
 • Превенција против КОЛИ бактерија

Препорака за примена:

Предстартер Стартер
PERFEKT F25-ENERGY   5% PERFEKT F5-ENERGY       5%
PERFEKT F25                   28% SUPRAMIN F-4                 4%
Formel O                          1% Соино ќуспе                    20%
Пченка                             46% Сточно брашно               5%
Јачмен                             20% Пченка                              46%
Јачмен                              20%
 • Најголема искористеност на храна
 • Смалена потрошувачка на храна
 • Висок дневен прираст
 • Висока содржина на сварлива енергија која обебедува потполно остварување на растот
 • Со маснотии од кокос и палма и натријумбутиратом како енергетски “бустер“

Цели:

 • Поголем пораст од 450 гр. дневно
 • 31 кг за седум недели
 • Губитоци помали од 3%

Потрошувачка на храна помала од 42 кг по прасе.

Препорака за примена :

Предстартер

Стартер

Перфект Ф25  28%

Перфект Ф25 – 25%

Перфект Ф5 – Енерџи 5%

Житарици 75%

Формел “О“ 1%

Житарици 66%

Со употреба на SUPRAMIN KPM2 се добива

 • Висока меснатост преку 59%
 • Цврст скелет – идеален однос на P:Ca
 • Помала концентрација на амонијак во воздуот – подобра микро клима на објектот
 • Превентива на срцеви проблеми
 • Со сангровито како стимулатор на апетитот
 • Подобро искористување на храната со конверзија од 2,7 кг за еден кг прираст

Препорака за примена :

За тежина од 25-70 кг.

Компонента

смеса%

смеса%

смеса%

SUPRAMIN KPM2

3

3

3

Пченка

38

30

37

Јачмен

30

35

Сточно брашно

7

10

10

Соин гриз

5

5

Тритикале

30

За тежина од 70-110кг.

Компонента

смеса%

смеса%

смеса%

SUPRAMIN KPM2

3

3

3

Пченка

28

30

30

Јачмен

40

12

9

Сточно брашно

10

10

10

Соино ќуспе

16

15

6

Соин гриз

3

4

Тритикале

30

30

Сончогледово ќуспе

8

Многу важна препорака е спрасните маторици да се хранат со соодветна крмна смеса за исхрана на спрасни маторици за да се добијат посакуваните резултати. Кај нас во голем број случаи несоодветно се хранат мајките со несоодветна храна, па затоа се добиваат неуедначени прасиња и се јавуваат други проблеми.

Од економска гледна точка концентрираната храна се користи од 2,5 кг во спрасност до 5,5 кг кога дои мајката, а при користење на обична храна се користи од 4 до 8 кг и резултатите се многу лоши. Кога ќе се пресметаат цените на чинење ќе се види дека е многу поисплатливо исхраната на мајките да е базирана со концентирана храна за спрасни маторици.

Резултати

 • Постигнување индекс на прасење 2.2
 • При прасење да се добијат здрави, витални прасиња со жива маса над 1,2 кг
 • Да се добијат годишно по мајка повеќе од 25 прасиња

Препорака за примена :

Компонента

смеса%

смеса%

SUPRAMIN Z3/T

3

3

Пченка

20

30

Јачмен

40

33

Соино ќуспе

10

7

Сончогледово ќуспе

7

7

Креда

1

1

Пченица

19

20

Додаток на храната за прасиња и се употребува како
ПРЕВЕНТИВА НА ПРОЛИВ КАЈ ПРАСИЊАТА ПРЕДИЗВИКАН ОД ИСХРАНАТА

ОСНОВИ ВО СОВЛАДУВАЊЕ НА КОЛИ:

 • Активно дејство = нормално варење на храната
 • Активни микроелементи = оптимален раст
 • Активна заштита на органите = поголема виталност
 • Активен вкус = активно земање на храната
 • За полесно одбивање, со помалку проблеми, без пролив и прекин во растот

Препорака за примена :

Се употребува во предстартер или стартер во концентрација од 1% во период пред одбивање на прасињата и 10 дена после одбивање на прасињата.

 • Специјално избалансиран за исхрана на дојни мајки
 • Содржи LBC – за стимулација на имуниот систем
 • Имун систем на високо ниво = се пренесува пасивниот имунитет = се добиваат здрави прасиња
 • Го олеснува метаболизмот
 • Ја зголемува лактацијата без додатни трошоци во исхраната
 • Превентива ММА (запаление на виме, најчест проблем кај фармерите)
 • Во самиот старт спречува проблеми при исхраната на прасиња
 • Употребата на антибиотици се сведува на минимум.

Препорака за примена :

Компонента

смеса%

смеса%

смеса%

SUPRAMIN Z4

4

4

4

Пченка

41

50

39

Сточно брашно

15

14

10

Јачмен

20

14

10

Соино ќуспе

20

18

20

Тритикале

17

Минерално витамински додаток за одгледување назимки со аминокиселини и активни материи

ПРЕДНОСТ ВО ИСХРАНАТА

 • Содржи богати минерални извори за траен и стабилен развој на скелетот
 • Содржи LBC кој ја регулира здравата црвена флора
 • Високовредносни микроелементи и витамини за стимулација на плодноста
 • Допринесува за сигурен развој на половите органи и навремена појава на еструс

Препорака за примена :

Компонента

смеса%

смеса%

SUPRAMIN JS

4

4

Соино ќуспе

12

15

Соин гриз

5

Јачмен

50

40

Пченица

30

35

Сончогледово ќуспе

6

За одгледување на прасиња од 15-30 кг.

 • Го стимулира централниот нервен систем за постојано земање на храна
 • Го подобрува здравјето и ја менува смртноста
 • Го растеретува и стабилизира метаболизмот
 • Со ДУО ПРОБИОТИК делува на коли и клостриднии
 • Преку 450 г. дневен прираст

Препорака за примена :

Компонента

Смеса%

Смеса%

Смеса%

Смеса%

Смеса%

SUPRAMIN F4

4

4

4

4

4

Пченка

44

30

32

34

40

Јачмен

15

30

30

23

Сточно брашно

10

10

9

10

5

Соино ќуспе

17

17

25

22

23

Соин гриз

10

9

Тритикале

30

PERFEKT F5-energy

5