LIKRA

Likra e производител на сточна храна и премикси за сточна храна во Линц, Австрија. Со своето производство покрива близу 30% од потребите во матичната земја и извезува во десетина земји во Европа. Тимот на стручни лица во Likra имаат поставено високи критериуми за квалитет кои внимателно вршат избор на избалансирани состојки за да се добијат очекуваните резултати и производите да бидат со врвен квалитет. Во производната линија на оваа компанија се наоѓаат готови смеси, суперсмеси и витаминско-минерални додатоци.