Посета и продолжување на договор за ексклузивитет во Likra.

Агростарт е веќе 17 години наш дистрибутер за Likra производите за Република Македонија и во Јуни 2016 беа на посета во Ликра со седиште во Линц. Агростарт е во сопственост на семејството Трајковски и својот бизнис го имаат развиено во успешна компанија за трговија со земјоделски производи и трговија со сточна храна. Целта на нивната посета беше продолжување на договор за ексклузивитет за подрачјето на Република Македонија. На наша голема чест, Ликра беше во можност на семејството Трајковски и одговорниот регионален менаџер г. Филипчев, да им го покаже новоизграденото складиште за суровини и готови производи. Им посакуваме на семејството Трајковски голем успех во понатамошната соработка и голема благодарност за нивната посета и доверба во Ликра.

Извор:  http://www.likra.com/en/Aktuelles/156-Mazedonien-Vertriebspartner-zu-Besuch-bei-Likra